>Prosedur dan Panduan Tukar Milik Kenderaan

>

Tukar Hak Milik Kenderaan dilaksanakan di bawah Seksyen 13 Akta Pengangkutan
Jalan 1987 di mana sebarang tukar hak milik kenderaan mesti dimaklumkan kepada
Pengarah JPJ Negeri dalam tempoh 7 hari.

Jenis Tukar Milik
A. Sukarela
B. Tidak Sukarela
1. tukar hak milik kenderaan tarik balik
2. kenderaan bagi pemilik yang meninggal dunia

Dokumen bagi permohonan

A.Tukar hak milik secara sukarela

1. Kenderaan Persendirian Individu

1. 2 salinan Borang Senarai Semak TM-1 ;
2. 2 salinan Borang JPJ K3 yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani
oleh pemunya berdaftar dan pemunya baru;
3. Perakuan Pendaftaran Kenderaan asal (JPJK2);
4. Dokumen pengenalan identiti orang yang menandatangani borang Borang JPJ K3,
samada;

a. Kad pengenalan; atau
b. Passport untuk warganegara asing; atau
c. Surat pengenalan sementara yang masih berkuatkuasa; atau
d. Kad Pengenalan Polis; atau
e. Kad Pengenalan Tentera.
f. Salinan dokumen pengenalan identiti diri hendaklah disahkan oleh Pegawai
JPJ atau Pesuruhjaya Sumpah atau Jaksa Pendamai TM-AB atau Pejabat
Kedutaan / Pesuruhjaya Tinggi atau Konsulat Malaysia;

5. Slip pembatalan e-Hakmilik/notis pembatalan tuntutan hakmilik pemunya
berdaftar;
6. Lesen Kenderaan Motor yang berkuatkuasa untuk dibatalkan bagi kes pertukaran
milikan daripada persendirian individu kepada persendirian syarikat (kecuali
Sabah dan Sarawak); atau Pembayaran balik bagi kes pertukaran milikan
daripada persendirian syarikat kepada persendirian individu (kecualiSabah
dan Sarawak dan
6. Sijil Pemeriksaan Tukar Milik oleh PUSPAKOM yang masih berkuatkuasa.

2. Kenderaan Persendirian Syarikat Perniagaan Pemilik Tunggal/Perkongsian

1. 2 salinan Borang Senarai Semak TM-1
2. 2 salinan Borang JPJK3 yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani
oleh pemunya berdaftar dan pemunya baru;

a. Jika perniagaan pemilik tunggal, ditandatangani oleh pemilik perniagaan
tersebut;
b. Jika perniagaan perkongsian, ditandatangani oleh salah seorang ahli kongsi
yang diberi kuasa secara bertulis oleh semua rakan kongsi perniagaan
tersebut;

3. Perakuan Pendaftaran Kenderaan asal(JPJK2);
4. Dokumen pengenalan identiti orang yang menandatangani Borang JPJ K3,
samada;

a. Kad pengenalan; atau
b. Passport untuk warganegara asing; atau
c. Surat pengenalan sementara yang masih berkuatkuasa;
d. Salinan dokumen pengenalan identiti diri hendaklah disahkan oleh Pegawai
JPJ atau Pesuruhjaya Sumpah atau Jaksa Pendamai TM-AB atau Pejabat
Kedutaan / Pesuruhjaya Tinggi atau Konsulat Malaysia;

5. Dokumen pengenalan identiti syarikat Pemilikan Tunggal /Perkongsian (asal
dan salinan);
a. Borang D (Perakuan Pendaftaran Perniagaan);dan
b. Borang B (Maklumat Perniagaan dan Maklumat Pemilik Semasa); atau
c. Lesen Perniagaan yang disahkan oleh Pegawai JPJ atau Pihak Berkuasa
Tempatan yang berkenaan (Sabah dan Sarawak);
d. Salinan dokumen pengenalan identiti syarikat hendaklah disahkan oleh
Pendaftar Syarikat atau Pegawai JPJ;

6. Jika perniagaan perkongsian, surat persetujuan penjualan daripada semua ahli
rakan kongsi perniagaan tersebut;
7. Slip pembatalan e-Hakmilik/notis pembatalan tuntutan hakmilik pemunya
berdaftar; dan
8. Sijil Pemeriksaan Tukar Milik oleh PUSPAKOM yang masih berkuatkuasa.

3. Kenderaan Persendirian Syarikat Sendirian Berhad/Berhad

1. 2 salinan Borang Senarai Semak TM-1
2. 2 salinan Borang Borang JPJ K3 yang telah diisi dengan lengkap dan
ditandatangani oleh pemunya berdaftar dan pemunyabaru;
3. Borang JPJ K3 ditandatangani oleh Pengarah atau Pengurus Besar atau
Setiausaha atau lain-lain pegawai syarikat berkenaan yang diberi kuasa
secara bertulis olehsyarikat.
4. Perakuan Pendaftaran Kenderaan asal(JPJK2);
5. Dokumen pengenalan identiti orang yang menandatangani borang JPJK3, samada;

a. Kad pengenalan; atau
b. Pasport; atau
c. Surat pengenalan sementara yang masih berkuatkuasa;
d. Salinan dokumen pengenalan identiti diri hendaklah disahkan oleh Pegawai
JPJ atau Pesuruhjaya Sumpah atau Jaksa Pendamai TM-AB atau Pejabat
Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi atau Konsulat Malaysia;

6. Salinan dokumen pengenalan identiti syarikat SendirianBerhad/Berhad yang
disahkan oleh PendaftarSyarikat/Setiausaha Syarikat;

a. Borang 9 (Perakuan Pendaftaran Syarikat) atau Borang 13( Sijil Tukar
Nama); dan
b. Salinan Borang 49 (Butir–butir Pendaftaran BagiAhli Lembaga Syarikat);

7. Salinan Minit Mesyuarat atau Resolusi Syarikat untuk menjual kenderaan
berkenaan yang telah disahkan oleh Pendaftar / Setiausaha Syarikat; atau
Resolusi dari Ahli Lembaga Pengarah yang memberi kuasa kepada pegawai yang
dilantik bagi urusan tukar milik bagi kenderaan syarikat yang disahkan oleh
Setiausaha Syarikat;
8. Slip pembatalan e-Hakmilik/notis pembatalan tuntutan hakmilik pemunya
berdaftar; dan
9. Sijil Pemeriksaan Tukar Milik oleh PUSPAKOM yang masih berkuatkuasa.

B.Tukar hakmilik tidak sukarela

1. Pemunya berdaftar yang telah meninggal dunia
1. Borang JPJ K3A yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh
pemunya baru (penerima pusaka)
2. 2 salinan TM-3
3. Dokumen pengenalan identiti pemunya baru yang menandatangani borang JPJK3A,
samada;
a. Kad pengenalan; atau
b. Passport; atau
c. Surat pengenalan sementara yang masih berkuatkuasa; atau
d. Kad Pengenalan Polis; atau
e. Kad Pengenalan Tentera.
f. Salinan dokumen pengenalan identiti diri hendaklah disahkan oleh Pegawai
JPJ atau Pesuruhjaya Sumpah atau Jaksa Pendamai TM-AB atau Pejabat
kedutaan / Pesuruhjaya Tinggi atau Konsulat Malaysia;

4. Perakuan Pendaftaran Kenderaan asal(JPJK2);
5. Dokumen pengesahan pentadbir/pemilikan:

a. Perintah Mahkamah; atau
b. Surat Geran Probat (Grant Letter of Probate) atau
c. Surat Akuan/Arahan oleh Amanah Raya Berhad;atau
d. Surat Pentadbir Pusaka (Grant Letter of administrator) Pejabat Harta
Pusaka Kecil;

6. Sijil Pemeriksaan Tukar Milik oleh PUSPAKOM yang masih berkuatkuasa;
2. Kenderaan motor yang ditarik balik ( Repossesed di bawah Akta Sewa Beli 1967)
1. 2 salinan asal Borang JPJ K3A yang telah diisi dengan lengkap dan
ditandatangani oleh pemunya baru (Pegawai yang diberi kuasa oleh institusi
kewangan);
2. 2 salinan TM-3
3. Dokumen pengenalan identiti orang yang menandatangani orang JPJK3A, samada;

a. Kad pengenalan; atau
b. Passport; atau
c. Surat pengenalan sementara yang masih berkuatkuasa; atau
d. Kad Pengenalan Polis; atau
e. Kad Pengenalan Tentera.
f.. Salinan dokumen pengenalan identiti diri hendaklah disahkan oleh Pegawai
JPJ atau Pesuruhjaya Sumpah atau Jaksa Pendamai TM-AB atau Pejabat
Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi atau Konsulat Malaysia;

4. Surat kuasa daripada institusi kewangan yang melantik pegawai untuk
menandatangani JPJK3A;
5. Perakuan Pendaftaran Kenderaan asal (JPJK2);
6. Salinan dokumen identiti pengenalan syarikat (institusi kewangan) iaitu
Perakuan Pemerbadanan Syarikat sendirian (Borang 9 atau Borang 13 di bawah
Akta Syarikat 1965) yang disahkan oleh Pendaftar / Setiausaha Syarikat)
7. Satu salinan Jadual Keempat dan Jadual Kelima seperti yang ditetapkan di
dalam Akta Sewa Beli 1967 yang disahkan oleh pegawai institusi kewangan
tersebut .
8. Insuran atas nama pemunya baru jika Lesen Kenderaan Motor (LKM) masih
berkuatkuasa.
9. Sijil Pemeriksaan Tukar Milik oleh PUSPAKOM yang masih berkuatkuasa ;

3. Kenderaan motor rampasan,sitaan dan sebagai yang dilelong oleh Agensi Kerajaan

1. 2 salinan Borang JPJ K3A
2. Surat tawaran rasmi asal dan salinan daripada Jabatan yang melelong
Laporan pemeriksaan kenderaan PUSPAKOM (B2) asal dan resit bayaran/laporan
kimia
3. Laporan kimia (jika berkenaan)’
4. Sijil/Nota Perlindungan Insurans pemilik baru (jika berkenaan)
5. Notis penarikan balik tuntutan hak milik (pemunya berdaftar) dan tuntutan
hak milik (pemilik baru)
6. Laporan pemeriksaan kenderaan PUSPAKOM (B2) (kenderaan import) dan resit
bayaran asal
7. Bayaran yang ditetapkan

SUMBER: JPJ Malaysia

Advertisements

Posted on 27 Mac 2011, in Pelbagai. Bookmark the permalink. Tinggalkan komen.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: